Модерен кабинет за креативни дигитални създатели вдъхновява учениците в ОУ „Ангел Кънчев“

0

ОУ „Ангел Кънчев“ е едно от първите учебни заведения на територията на град Русе. Днес в него се вплитат мъдростта на традиционното обучение и иновативните подходи в образованието на ХХI в.

През 2021г. в училището се обучават 271 ученици. Те се радват на модерни класни стаи, високоскоростен интернет, мобилни видеодисплеи и късофокусни интерактивни дъски. Тази стъпка в модернизирането на учебното заведение дава достъп до разнообразни учебни материали, е-учебници, дигитални ресурси, он-лайн платформи за обучение.

Най-голямото постижение за училищната общност е откриването на модерния STEM –кабинет, в който учениците изучават природни науки по увлекателен и интригуващ за тях начин. Новото и интересното е, че кабинетът е обурудван с модерни лаптопи и таблети, роботи и 3 D принтер. Възпитаниците на училището наблюдават това, което изучават, като прилагат наученото в реалния живот. Уроците са трансдисциплинарни, интригуващи, разпалващи любопитството и жаждата за знания.

Наименованието STEM е абривиатура от първите букви на английските думи за наука, технология, инженерство и математика. По тази причина този кабинет е насочен към обучение чрез експерименти, опити, групова и проектна работа. Благодарение на задълбочената работа в часовете учениците стигат до отговорите на въпросите: Защо ми е необходимо това знание? Къде ще използвам това, което уча?

Модерният кабинет за креативни дигитални създатели не само вдъхновява учениците, но изгражда умения за разрешаване на реални проблеми от живота, математическо и критично мислене, работа в екип, дигитална грамотност и увереност, че сме подготвени за утрешния ден.