МОН пуска пет електронни услуги

0
Снимка: Unsplash

Първите пет електорнни услуги на образователното министерство вече са активни на портала egov.bg. съобщиха от ведомството.

„По електронен път вече ще може да се заявява издаването на удостоверение за придобито до 27.12.1995 г. в България полувисше или висше образование, както и за придобита до 22.05.2007 г. образователно-квалификационна степен „специалист по …”, съобщават от МОН.

Другата действаща услуга е свързана с частните детски градини и училищата.

„Техни представители вече ще могат да подават заявления за вписване, промени и отписване от регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование“, пишат от министерството. Частните колежи също могат да ползват услугата.

Другите две услуги са свързани с вътрешни административни услуги – промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредена за обект на образованието и науката и заявление за издаване на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката.

Най-добрата агенция за подбор на персонал