МОН започва преглед на учебниците от 1 до 10 клас

0
Pixabay

Министерството на образованието започва преглед на учебното съдържание по общообразователните предмети от 1 до 10 клас. В целия процес ще се включат повече от 170 специалисти от цялата страна, съобщиха от ресорното ведомство.

Учители, методици и психолози ще анализират учебните програми по различните предмети. Целта е да се оценят включените в тях понятия и термини, очаквани резултати, наличието на връзки между различните предмети в съответния клас, както и на връзки между изучавания материал по един и същи предмет в различни класове.

Учители, излъчени от синдикалните и работодателските организации в средното образование и от Регионалните управления на образованието ще четат учебниците по отделните предмети в съответния образователен етап – начален, прогимназиален и първи гимназиален и ще преценяват доколко и как учебните програми са намерили отражение в съдържанието им.

МОН ще поръча на независима социологическа агенция да направи допитване. Ще бъдат интервюирани представителни извадки от три целеви групи – учители по общообразователни предмети от 1 до 10 клас, ученици от 1 до 10 клас и родители на такива ученици.

До десетина дни МОН ще пусне също анонимна онлайн анкета сред учениците от 3 до 10 клас в цялата страна. В нея децата и младежите ще могат да оценят колко сложен е за тях учебният материал по отделните предмети, има ли достатъчно време за затвърждаване на новия материал, доколко наученото ще им бъде полезно в живота и др.

Най-добрата агенция за подбор на персонал