„Монтюпе“ обжалва заповедта на РИОСВ

0
25
Новият кмет на Ветово

„Монтюпе“ ЕООД е внесло в Административен съд – Русе жалба срещу Заповед № 372/12.09.2016 г. на директора на РИОСВ – Русе, съобщиха от съдебната институция.

Предприятието обжалва заповедта на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе, с която е ограничена дейността на Завода за производство на алуминиеви автомобилни детайли и части.

Във връзка с постъпилата жалба в Административния съд е образувано дело № 320/2016 г. Предстои насрочване на делото след отстраняване на нередовностите по жалбата.

Със заповедта на директора на РИОСВ принудително са изведени от експлоатация 108 вентилационни отвори – димни люкове, разположени на покрива на производствено хале № 3.

От „Монтюпе“ ЕООД оспорват заповедта като незаконосъобразна и нищожна и претендира нейната отмяна, поради съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона.

В жалбата е направено и особено искане за спиране на предварителното изпълнение на издадената заповед с мотива, че мярката ограничава дейността на „Монтюпе“ ЕООД и може да причини значителни и трудно поправими вреди на дружеството.