жалбата по ОВОС на магистралата „Русе – Велико Търново“

МОСВ одобри ОВОС-а за АМ „Русе-Велико Търново“

Автор:
11 ян. , 2018  

Министерството на околната среда и водите одобри Оценката за въздействие върху околната среда за магистралата между Русе и Велико Търново.

Това съобщи във Фейсбук русенският депутат от „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов. С това пада последната административна пречка пред същинския процес на проектиране и строителство за този жизнено важен за Северна България обект. Мисля, че всички русенци можем да сме доволни – в този случай институциите си вършат работата адекватно, пише още Веселинов.

На заседанието e бил разгледан комбиниран вариант с изпълнение на габарит А27, предложен от Агенцията „Пътна инфраструктура“. При вземане на решението съветът се е съобразил с документацията по ОВОС, получените становища в хода на процедурата, резултатите от общественото обсъждане, постъпилите предложения и становищата на възложителя по тях.

С решението по ОВОС са предложени условия и мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаеми неблагоприятни въздействия върху околната среда за различните етапи на реализация на инвестиционното предложение. В доклада за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия от изграждането на автомагистралата при различните варианти на трасето. Всички условия и мерки са задължителни за изпълнение от страна на възложителя АПИ и подлежат на контрол.Comments are closed.