Мюсюлманите празнуват Курбан байрам

0
2319
1448-ия рожден ден на пророка Мохамед

По ислямския календар това става винаги на 10-ия ден на последния за мюсюлманската година месец Зулхиджъ. Тази година датата е 24 септември. Сега според исляма годината е 1435-а.
Курбан Байрамът е мюсюлмански празник в памет на жертвоприношението на пророка Ибрахим. На него се колят жертвени животни (наречени курбани) – овце, кози, камили, крави и телета. Преди да се заколи животното, най-възрастният мъж от семейството рано сутринта отива на джамия, за да се моли и кланя. След като се върне, чете първо молитвата и тогава коли животното.
Курбан Байрам е 70 дни след Рамазан Байрам и продължава 4 дни. От по-възрастните отново се иска прошка. За благодарност към Аллах, че го е дарил с богатство, всеки, който има над определен брой овце, кози, крави и т.н., трябва да направи курбан. Този курбан се раздава на бедните. Хората, които ще правят курбан заедно, са винаги нечетно число (3,5,7). Те купуват говедо или друго жертвено животно и го разпределят за себе си, за бедните и за съседите си.