На 4 години- задължително в училище

0

Четиригодишните деца ще подлежат на задължителна предучилищна подготовка. Това прие окончателно Народното събрание с промени в Закона за училищното и предучилищно образование.

Предучилищното образование за децата на 4-годишна възраст ще стане задължително най-късно до 2023 година.

Според законовите промени, ако в дадено населено място са осигурени условия за осъществяване на обучението, което значи достатъчно места в детските градини за четиригодишните, то може да стартира и по рано. Според образователното министерство, задължителната детска градина ще помогне за преодоляване на обучителните затруднения чрез ранно интегриране на потребностите, ще предотврати натрупването на дефицити, а впоследствие и отпадането им от образователната система.

От БСП изразиха скептицизъм по отношение на реализацията на това, като изразиха съмнения, че държавата ще има условия за това до 2023 година.

Обединените патриоти определихазаконово вмененото задължение като „важен социален инструмент, „който трябва да осигури спокойствие на българските семейства така, че те да могат да правят това, което се нарича семейно планиране“.

Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че предучилищната възраст е ключова за детското развитие и въвеждането на задължителното образование на 4-годишна възраст е необходимост. Той коментира, че задължителният характер ще има положителен ефект.

„За България тя е още по-важна предвид големият процент деца от семейства, в които липсва отношение към образованието, чийто майчин език не е български и за които ранното включване в детска градина е критично важно за тяхното по-нататъшно обхващане“,каза още миинистърът.

Не бе прието предложението на ДПС за изцяло безплатни детски ясли и градини.

Народните представителизаписаха също, че финансова компенсация ще се изплаща на родителите и за децата, които не са приети в детска градина, приеха депутатите. Предложението  е на управляващите от ГЕРБ и като мотив бе изтъкнато, че  това  „ще осигури равни възможности за образование и за децата в малките общини.“