Набират проектни предложения по програма „Култура“ на Община Русе

0

Започва набирането на проектни предложения за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата от бюджета на Община Русе

Проектите трябва да са в две основни направления:

  1. Международни фестивали в областта на изкуствата (макс. размер на финансиране: 12 000 лв.);
  2. Творчески проекти в областта на изкуствата и културата (макс. размер на финансиране: 4 000 лв.)

Правилникът на Програма „Култура“, както и образци на документите за кандидатстване, са поместени на интернет страницата на Община Русе в раздел „Култура“.

На 10 май от 11 часа в зала „Култура“ на ул. „Цариброд“ №3 ще се проведе информационен ден по темата.

Желаещите да кандидатстват следва да подадат документите си до 27 май 2022 г. в Деловодството на Община Русе (пл. „Свобода“ 6) или по електронен път при наличието на електронен подпис на имейл programa.kultura@ruse-bg.eu

Телефони за контакти – 082/506 506, 082/506 505