Наблюдават сънливци в землището на Ветово, поставиха им къщички

0

25 къщички за наблюдение на сънливци са поставени в горски масив в землището на Ветово, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

Новите дървени „домове“ са предназначени за обитание на три от четирите вида сънливци, срещащи се в България – Лещников (Muscardinus avellanarius – 1341), Горски (Dryomys nitedula – 1342) и Мишевиден сънливец (       Myomimus roachi – 2617). Къщичките представляват най-доброто решение за дългосрочен мониторинг и са важен инструмент при изпълнението на природозащитни мерки за опазването им, като доказано повишават плътността на популациите на защитените видове. Те са специално проектирани, с входни отвори, обърнати към дървесния ствол.

Гризачите ще са обект на тригодишен мониторинг, част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР) на Изпълнителна агенция по околна среда. Теренните наблюдения са възложени на специалисти от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, съвместно с експерти на екоинспекцията, като ще се осъществяват два-три пъти годишно.

За целта на мониторинга на защитените видове, подобни къщички вече са  поставени в горски масиви край поддържан резерват „Сребърна“, като същата акция предстои да се осъществи и в местност край с. Гарван, община Ситово. На практика, трите горските масива попадат в Защитени зони по Директивата за местообитанията от мрежата Натура 2000, съответно – BG0000608 „Ломовете“ за област Русе, BG0000530 „Пожарево-Гарван“ за Силистра и BG0000169  „Лудогорие-Сребърна“ за област Разград. Общо за контролираната от РИОСВ-Русе територия ще се наблюдават 75 къщички, по специално изготвена за целта методика за всеки от видовете.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук