Начисляват ни по 420 л топла вода дневно при неизряден водомер, или ако не пуснем инкасатора

0
1364
Кубрат и още 17 населени места

Месечно това прави по 12-13 кубика месечно на човек. Това важи и за хората, които нямат индивидуални водомери. Както и за тези, чиито водомери са повредени или пък са със скъсана пломба.
Това предвиждат приетите от енергийното министерство промени в наредбата за топлоснабдяването, които въвеждат нов начин за разпределяне на разликите между общия водомер на абонатната станция и сбора на показанията на индивидуалните уреди на апартаментите в едни вход. Целта е да се изчисляват по по-справедлив начин разходите, дължими от абонатите на една станция, за разликите между измерената от общия и индивидуалните водомери.
В момента кубиците, надхвърлящи сбора на показанията на индивидуалните водомери, се разпределяха по равно между всички потребители, при което тези с изрядни уреди поемаха част от консумацията на клиентите, които нямат монтирани водомери или уредите им са с изтекъл технически преглед и има вероятност да не отчитат правилно.
Ако на общия водомер е отчетено по-ниско потребление, то разликата ще се приспада само от сметките на клиентите с изрядни уреди, предвижда още наредбата.