Над 1400 студенти РУ се включват в проекта „Студентски практики

0
Факултет “Бизнес и мениджмънт”

Над 1400 студенти от Русенския университет „Ангел Кънчев“ ще се включат в първата фаза на проекта „Студентски практики“.

Това съобщиха от висшето училище. Целта на програмата е да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения, да улесни прехода от образователните институции към работното място и да повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар.

В момента тече процесът за регистрация на студентите, а паралелно с него те избират и позициите, на които ще провеждат практиката си. Всеки студент има право да участва в проекта по веднъж за всяка образователно-квалификационна степен, която придобива – бакалавър или магистър. Практическото обучение трябва да съответства на изучаваната от тях специалност или професионално направление. Младежите ще бъдат подкрепяни от ментор (в съответната организация) и от академичен наставник (от университета).

В рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда, студентите ще изпълняват възложените им задачи и ще получават стипендия в размер на 480 лева.

В последните две години практическо обучение по този проект са преминали повече от 2800 студенти, допълват от Русенския университет. От там уточняват, че за да участват в „Студентски практики – фаза 1“ е необходима регистрация и за обучаващите организации.