Над 280 000 водолюбиви птици зимуват в България

0

От 11 до 14 януари се проведе 48-то годишно Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. С помощта на 43 екипа, включващи експерти и доброволци от различни организации и институции, бяха обходени над 200 влажни зони в страната.

Основната концентрация на птици беше отбелязана по Черноморското крайбрежие и в някои големи вътрешни язовири. Въпреки замразените водни тела и по-ниската численост на птиците по Дунав, тази година беше регистриран по-голям брой видове – 97, с общо 280,956 индивида. Това представлява значително увеличение спрямо предходните години.

Отличително висока беше числеността на зимуващите гъски, като броят им дори надмина предишните рекорди от 2013 г. Три най-многочислени вида бяха обикновената лиска, зеленоглавата патица и големият корморан.

Важно е, че екипите използваха мобилното приложение SmartBirds Pro за въвеждане на данни, което улеснило бързото обобщаване на резултатите. Събраните данни дават оценка за състоянието на популациите и на местата, където те зимуват. Преброяването е част от международната инициатива на Wetlands International, като информацията е обобщена на световно ниво.

Благодарение на ангажимента на експертите и доброволците, провеждането на това събитие стана важен инструмент за следене и защита на зимуващите птици в България.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук