Над 4 000 русенски фирми подадоха декларации за корпоративните си данъци  

0

Над 4 000 русенски фирми вече подадоха декларации за корпоративните си данъци, съобщават от Териториалния афис на НАП в Русе.

Общо в страната броят им е близо 180 000. От тях 30 000  са подадени от еднолични търговци, включително плащащи патентен данък, и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, съобщиха от приходната агенция. Крайният срок, в който тези лица следва да декларират доходите си и да платят дължимия върху тях данък изтича на 30 юни.

До края на юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец  № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.
30 юни е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби, напомнят още от приходната агенция. До този момент 150 000 фирми са обявили приходите си пред НАП повече от месец преди крайния срок.  Досега в офиса на НАП в Русе това са направили 4 094   от тях.
Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП)
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да получите от сайта на НАП – https://nra.bg/ или на телефони: 0700 18 700; 02 9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.

зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук