Най-краткият тест за интелигентност – ще се справите ли?

0

Това са само три кратки въпроса, които обаче казват много за нашия коефициент на интелигентност. Така поне смята авторът на най-краткия тест за интелигентност. Едва 20% се справят с него. Проверете дали сте сред тях.

Въпрос №1:

Хилка и топка струват заедно 1 долар и 10 цента. Хилката е с 1 долар по-скъпа от топката. Колко струва топката?

Въпрос №2:

Ако 5 машини произвеждат за 5 минути 5 неща, колко време ще е необходимо на 100 машини, за да произведат 100 неща?

Въпрос №3:

Едно езеро е покрито отчасти от водни лилии. Повърхността, покрита от лилии, удвоява всеки ден размера си. Ако са нужни 48 дни, докато цялото езеро бъде покрито от лилии, колко време е необходимо, за да бъде покрито само половината езеро?

Този тест за интелигентност се нарича  „Cognitive Reflection Test“ (CRT) и е изготвен от американския психолог проф. Шейн Фредерик, посочва „Deutsche Welle“.

Със своя тест професорът цели да покаже разликата между импулсивната и обмислената реакция. Фредерик изхожда от два вида мисловни активности: „Система 1“ и „Система 2“. При „Система 1“ надделява импулсивното мислене, докато за „Система 2“ е характерно задълбоченото мислене. За да се отговори правилно на трите въпроса в изготвения от Фредерик тест, трябва да се задвижи именно „Система 2“. А за да бъде тя активизирана, човек трябва да е в състояние бързо да установи, че импулсивният отговор няма как да е верен. А това изисква рефлексия по отношение на собствените способности.

Верните отговори:

Правилният отговор на първия въпрос: 5 цента. А не 10 цента, както отговарят повечето хора.

Правилният отговор на втория въпрос: 5 минути. А не 100 минути, както отговарят повечето хора.

Правилният отговор на третия въпрос: 47 дни. А не 24 дни, както отговарят повечето хора.