Намалиха тройно глобата на „Монтюпе“

0
14
Административният съд в Русе отмени

Административният съд в Русе намали наложената от РИОСВ санкция на „Монтюпе“, съобщиха от ведомството.

Със свое решение от днес Административният съд е променил наложената от инспекцията и потвърдена от Районния съд в Русе глоба от 300 хиляди, на 100 000 лева.

Като основен мотив за намаление на имуществената санкция магистратите посочват, че въззивния съд не е „съобразил безспорно установени факти, имащи характер на смекчаващи обстоятелства“. Посочва се, че става дума за „много по-ограничено разпространение на неорганизирано изпускани емисии в сравнение със сходни случаи“ (сигналите са били само от една точка на града, а и самите проверяващи са потвърдили, че са усетили специфичната миризма едва в непосредствена близост до предприятието). Съдът приема, че смекчаващи са и обстоятелствата за предприети от жалбоподателя действия, свързани с депозирано искане за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС за подобряване и усъвършенстване на производствения процес и работната среда, с цел предотвратяване на замърсявания на атмосферния въздух, включително и намаляване и преустановяване на неорганизираното изпускане на емисии. Затова касационният състав приема, че наложената от наказващия орган санкция е определена в нарушение на правилата на чл. 27, ал. 3 ЗАНН и следва да бъде намалена до размер под средния и над законоустановения минимум.

Решението е окончателно.