НАП напомня: Попълвайте Образец 7 преди да внесете осигуровките си

0

За това напомнят от офиса на НАП в Русе. Според експертите на ведомството, най-масовата е характерна за граждани, които работят без трудови правоотношения и получават възнаграждения под минималната работна заплата и трябва да се осигуряват за сами здраве или пък са трайно безработни, но вече не получават обезщетение от НОИ и не се осигуряват от държавата на друго основание. Обикновено те пропускат да подават в офиса на НАП в Русе Декларация  Образец 7, която се изисква от всички лица, за които възниква задължение самостоятелно да се осигуряват за здраве. Това означава, че винаги при промяна на трудовата им заетост, след която се налага сами да се осигуряват, е необходимо да подават декларацията в приходната администрация по постоянен адрес. От началото на 2013 г. тя се подава всеки път в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението. В салона за изчакване на клиенти и пред гишетата на обслужващата банка в офиса на НАП в Русе има информационни надписи, напомнящи че Декларация  Образец 7 трябва да се подаде, преди внасянето на парите. Ако тя не бъде подадена, дори вноските да са издължени по ЕГН, електронната система на НАП не може да ги обвърже със здравноосигурителния статус на конкретното лице и то ще се окаже с неизрядни права.

Втората значима грешка е свързана с неподаването на  заявления за  приоритетно  погасяване  на  здравноосигурителни вноски.  Според измененията в ДОПК, които са в сила от началото на тази година, при наличие на няколко публични задължения самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал.1, т.2 и ал.5 и чл. 40а, ал.3 могат да заявят пред приходната администрация кои задължения за здравноосигурителни вноски погасяват. Ако, преди да издължат вноските, те не подадат това заявление и не посочат конкретни периоди от последните 3 години, за които издължават здравните си осигуровки,  внесените от тях суми ще бъдат автоматично насочени за погасяване на по-стари техни задължения към НАП и на практика гражданите ще се окажат с неизрядни здравноосигурителни права.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако за тях не са внесени повече от 3 дължими месечни вноски за период от 3 години назад. Той се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски. Минималният размер на месечната вноска за тази година е  16, 80 лв.

Офисът на НАП в Русе препоръчва на гражданите, преди да осъществят банковия превод за вноските си, да направят справка за здравноосигурителния си статус на ул. „Майор Ат. Узунов” № 19 в салон за клиенти № 1 на работни места с номера от 5 до 8. Справка може да направят и чрез електронната услуга на НАП на нейния сайт www.nap.bg или по телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. На разположение на клиентите е и брошурата „Осигуряване на самоосигуряващите се през 2013 г.”.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук