НАП напомня: Здравните вноски – по отделна сметка!

0
30
Остава седмица

Кодът за вид плащане е 56 11 11. Гражданите, които са трайно безработни, не получават обезщетение от Бюрата по труда и не се осигуряват от държавата, трябва да превеждат редовно здравните си вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за месец ноември 2015 г. трябва да се внесе най-късно до 25 декември 2015 г. Подава се и Декларация образец 7 също в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца за осигуряване. Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, тяхното невнасяне не лишава осигуреното лице от осигурителни права.
Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, на сайта на НАП www.nap.bg чрез страницата електронни услуги на НАП. Тя може да се направи и по телефона на номер 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. С електронния калкулатор на НАП гражданите могат автоматично да изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях от 2000 г. до сега.