НАП признава средствата за тестване на служители за фирмен разход

0
357

Парите, които фирмите изразходват за тестване на служителите си за коронавирус, ще бъдат признати за разходи за дейността, съобщават от Националната агенция за приходите.

От приходното ведомство се позовават на Закона за корпоративното подоходно облагане, в който изрично е записано, че разходите, определени като задължителни с нормативен акт, се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите, освен когато в този закон е предвидено друго.

Според НАП такива задължителни разпоредби са текстове в Кодекса на труда, които задължават работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд и членове в Закона за здравето, където е записано, че при опасност от или при епидемично разпространение на заразни болести, физическите и юридическите лица оказват пълно съдействие на органите на държавния здравен контрол.