Направи едно добро дело! За Виктория!

0
Така би искала тя!

Така би искала тя!

Ако е вярно това, че Господ прибира

при себе си най-добрите, то е най-вярно

за Виктория.

Не тъжете за нея, тя не би го искала.

Почетете я с едно добро дело. Ей така – без причина, за някой непознат. И му кажете той да направи същото за друг.

Заради нея.

И когато това добро дело обиколи целия свят и се върне при вас – тогава ще знаете, че сме променили света.

За това живееше тя – за да направи света по-добър. Нека заедно да довършим започнатото от нея.

Така би искала тя!