Не се очаква окупация на Русенския университет

0
1771
декларациите за дължими данъци

Това се казва в съобщение на академичното ръководство на Русенския университет по повод на студентската окупация на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и в някои други висши училища:

В съобщението се казва още, че ръководството признава конституционното право на членовете на академичната общност да протестират със всички законни средства, но възразява срещу нарушаването на  права, както и тяхното упражняване, ако това накърнява права или законни интереси на други членове на общността. Изразява се и тревога, че това може да доведе до хаос в образователния процес, невъзможност зимният семестър и зимната изпитна сесия да завършат в определените срокове, до реален риск да се провали академичната 2013/2014 учебна година.

В кратко съобщение, изпратено заедно с това на ректорското ръководство, Студентският съвет към университета заявява, че подкрепя демократичното право на всеки един студент да изкаже мнението си и да защитава позицията си.

Протестите се коментират сред студентите, за което се радваме, защото това е факт, че младото общество е будно. Като цяло, няма създадено напрежение и не очакваме окупация, се казва още в съобщението.