Нивата на реките в Русенско спадат, обстановката се нормализира

0
1819
локални наводнения

Това са констатирали областният управител Стефко Бурджиев и неговият заместник Явор Янчев след поредния обход на застрашените от наводнения населени места в Русенска област. На повечето места нивото на реките е в застой или бележи спад.

navodnenie021За обстановката по поречието на Ломовете господин Янчев предостави следната информация за селищата.

В село Кошов има един мост под вода, а другите два са проходими, залети са земеделски площи, няма хора, които да бъдат евакуирани.

navodnenie022Край село Божичен има Русенски лом е покачил нивото с 40 см, като на няколко места водата е прехвърлила дигите. В следствие на това са залети земеделски площи. В с. Красен има скъсани диги, има една наводнена къща и няколко стопански постройки. Край с. Басарбово реката е излязла от коритото си, но благодарение на дигите, има запас от около 160 см.

Реките Бели Лом и Мали Лом в село Нисово също отбелязват повишаване на нивото с 20 см. Залят е мост и има работници, които в момента са откъснати, но техният работодателят е осигурил снабдяването им с храна и вода чрез лодка.

В селата Пепелина, Широково и Острица през последното денонощие река Черни Лом бележи спад с 55 см.

В момента нивото на реките е най-високо, от тук следва през предстоящите 24 часа да започне понижение. Взети са мерки за язовирите на територията на Област Русе, изпускането на водата да не надхвърля 0,5 м3 за секунда. Опасност за населението към момента не съществува. Създадена е организация за своевременно подаване на информация по отношение нивото на реките.