Нов главен секретар на областната администрация в Русе

0

Ирена Тодорова е новият главен секретар на областната администрация в Русе.

Та е назначена със заповед на областния управител Данаил Ковачев след приключила процедура по мобилност на служителите в държавната администрация.

Ирена Тодорова е родена през 1975 година в Русе, възпитаник е на Английска гимназия „Гео Милев“. Тя е магистър както по икономика, така и по право от Университета за национално и световно стопанство /УНСС/. Кариерата си започва в Областната дирекция на МВР, като последната длъжност, която заема там е началник на отдел „Административен“. На този пост е в периода от 2017 до 2022 г. От юни 2022 г. става началник на отдел „Общинска собственост и земеделие“ в Община Русе.

Съгласно устройствения правилник на Областните администрации, главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител; отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията; създава условия за нормална и ефективна работа на звената на Областната администрация; осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена; контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна; утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия; утвърждава длъжностните характеристики на служителите в Областната администрация; организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук