Нов понтон пристигна в Русе

0
969

Нов понтон пристигна тази седмица в „Порт Булмаркет“. Понтонът  ще  обработва  и плавателни съдове за светли горива, растителни масла, биодизел и  фракции за горива. Чрез него корабите, които акостират,  ще се снабдяват с вода и електричество и ще се прави цялостно корабно бункероване.

В момента нашите действия са насочени към процедура по регистрация, промяна пристанището на домуване и флага на плаващото претоварно устройство, което след това ще реши и въпросите за поетапното му въвеждане в експлоатация“, уточни Валерий Петров, изпълнителен директор на „Порт Булмаркет“ ЕАД.  Той допълни, че съоръжението ще бъде позиционирано на първо корабно място като понтон, а в последствие като многофункционално плаващо съоръжение.

Само за 2019 година обработените товари през кей са в размер на 546 287 тона. От тях – насипните товари са 185 380 тона, генералните са 177 214 тона и нефтоналивни товари 183 693 тона. Обработените товари за 2019 г. през склад са общо 188 339 тона.  Насипните са 26 405 тона, генерални товари – 158 829 тона и наливните товари са 3 105 тона.

С реализацията на иновативните решения, които тепърва предстоят да бъдат внедрени, става наложително и разширяването на порта с изграждането на основна пристанищна инфраструктура, нови кейови места, складови площи и довеждащи трасета“, разказва Валерий Петров.

Към момента в порта има  13 774 кв.м. закрити складови площи за приемане, съхранение и експедиция на зърнени маслодайни култури, шротове и генерални товари. А откритата складова площ е 12 250 кв.м. за приемане, съхранение и експедиция на генерални товари и директна обработка на насипни товари.

Имаме намерение чрез нов проект да осигурим екологична устойчивост на предлаганите услуги от пристанище „Порт Булмаркет“ с въвеждане на екологосъобразно управление на отпадъците от корабоплавателна дейност и остатъци от корабни товари“, допълва Валерий Петров.

Общата дължина на бреговата линия на пристанището е 825 метра. Обособени са седем корабни места в четири различни терминала, а в най-източната част  е изграден терминал за опасни товари: пропан – бутан, суров нефт, нефтопродукти (дизел, газьол, масла), с площ от 3 177 м². Терминалът разполага с плаваща претоварна установка с помпено-компресорна станция за извършване на претоварните дейности. Предвидени са всички възможности за реципрочно претоварване кораб – бряг и обратно. Обработката на нефт и нефтопродукти и други наливни товари се извършва с две помпи, всяка от които с дебит по 100 м3/ час, разположени на претоварната установка. Двата терминала разполагат с развита противопожарна инфраструктура, захранвана от два независими водоизточника, което гарантира бързото справяне с всяка извънредна ситуация.