Нов здравен медиатор ще приобщава малцинствените групи в Русе

0

Втори здравен медиатор ще приобщава малцинствените групи в Русе, съобщават от общинската администрация.

Това е Росица Христова, която притежава бакалавърска и магистърска степен и необходимата  квалификация, познава здравното и социалното законодателство и специфичните проблеми на общността, тъй като е от ромски произход. Тя е назначена след проведен подбор, съгласно изискванията на Наредбата за дейността на здравните медиатори . Притежава сертификат за професионална квалификация „здравен медиатор“.

Росица Христова ще осъществява мобилна работа в кварталите и ще има приемни за гражданите на ул. “Черно море” № 2, стая 31; кв. Тракция и кв. Дружба 3 по предварително изготвен график.

Телефонът за контакти е 082/881 680

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили