Нова инсталация освобождава капацитет на русенското сметище

0
1631

Лентата на новото съоръжение, което е разположено край Регионалното депо за отпадъци, прерязаха кметът Пламен Стоилов и собствениците на ф-ма „Астон“, чиято е инвестицията за над 700 000 лв. Машината ще преработва строителните отпадъци, като крайният продукт ще бъде фракция, подходяща за използване при ремонт и полагане на пътища извън регулация, където общината няма възможност да инвестира средства за асфалтиране. Полученият материал е по-издръжлив от фрезования асфалт, който се е ползвал преди и е бил отмиван при всеки по-сериозен дъжд. Гражданите също ще могат да закупуват материал за свои нужди. Дори и да се получи голямо количество отпадък на площадката, той ще има къде да се складира до оползотворяването му, като инсталацията е с възможност да работи денонощно.

Освен че ще освободи капацитет на сметището, пускането на линията в експлоатация ще намали значително и разходите на строителните фирми, тъй като те ще плащат за издаването на строителни отпадъци максимална цена от 8 лева на тон, а не както досега по 23,50 лева.

С пускането на инсталацията в действие ще се прекрати и изхвърлянето на строителни отпадъци на забранени места, и няма да се получават незаконни сметища, каза кметът Стоилов. Той предупреди строителните фирми, че общинските инспектори ще следят стриктно за спазването на изискванията за депониране на строителни отпадъци и при тяхното нарушаване ще бъдат налагани предвидените в общинските наредби глоби.