Нова митническа информационна система

0
1215
професионалния си празник.

Системата генерира нови номера на всички валидни издадени разрешения за търговия с тютюневи изделия. Това налага необходимостта от актуализация на данните във вече издадените разрешения, които се намират в екземпляра на търговеца. Изключително важно е настъпилата промяна да бъде отразена чрез вписване на място в съответните подразделения на Митница Русе. Процедурата може да се извърши в отдел “Акцизи”, намиращ се на Централна ЖП гара в Русе; Митнически пункт – Силистра; Митническо бюро – Разград и Митническо бюро – Търговище. Търговците или управителите на търговски обекти с издадени разрешения за търговия с тютюневи изделия следва да се явят с притежавания от тях оригинален екземпляр на посочените митнически подразделения,  където служител на Митница Русе ще извърши необходимите вписвания и заверки. Приканваме търговците да пристъпят към незабавни действия, защото данните в притежаваните от тях документи трябва да са актуални. Самата процедура е напълно безплатна.

От митническото ведомство припомнят на всички притежаващи разрешителни за търговия с тютюневи изделия, че при всяка промяна в обстоятелства, настъпили след момента на издаване на разрешението, те следва да уведомяват в 14-дневен срок компетентната митница. Същото важи при преместване на дейността на друг обект или преустановяване на дейността на фирмата, както и при промяна на управител и др. Едно разрешително се издава поотделно на конкретно лице за дейност в конкретен обект. За допълнителна информация тел. 082/810 400 или 810 405 – Отдел “Акцизи”, Митница Русе.