Нови схеми за финансиране на фермери пуска ДФ „Земеделие“

0

Две схеми за държавна помощ предстои да бъдат отворени от Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ от 20 юни. Едната схема е насочена към инвестиции за изграждане на кланични пунктове, а другата към инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово краве мляко през настоящата година.

По първата схема се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е в размер до 90 000 лева. Подпомагането се предоставя за покриване на част от разходите за изграждане на стационарни кланични пунктове и/или за закупуване на мобилни такива за добив и/или транжиране на месо от собствени едри преживни животни и/или дребни преживни животни. Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на изпълнението на инвестицията. Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Животновъдство“ и ще се прилага за втора година. Срокът й на действие е удължен до 31.12.2022-а. Определеният бюджет на помощта за тази година е в размер на 1 млн. лева, който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване. В бюджета на помощта се включват и поетите ангажименти по сключени договори за държавна помощ по реда на Указанията за прилагане на схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове” от предходния прием. Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 три години назад, считано от датата на кандидатстване, с дейност по отглеждане на едри и/или дребни преживни животни, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието. Указанията за прилагане на схемата за държавната помощ и документите към нея са публикувани на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“: https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/investicii-za-klanichni-punctove/.

Колкото до схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово краве мляко“ за 2022 година, то в рамките на следващите дни се очаква да бъдат качени указанията и документите на следния уеб адрес: https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/invest-doilni-suorajenia/.

И по двете схеми документи ще се приемат в периода от 20 юни до 20 юли 2022 година в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта.

зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук