Нови социални услуги в Русе от днес

0

Продължава работата за включване на хора от целевите групи и за предоставяне на подкрепа за тях по Закона за личната помощ, съобщиха от общинската администрация в Русе.

От днес нови 34 лични асистенти ще полагат грижи за 34 нуждаещи се русенци – деца и лица с увреждания с определена чужда помощ.

Също от 1 април започва първият етап на проект, по който се предоставят почасови, мобилни и консултативни услуги в домовете. 16 сътрудници ще помагат на 34-ма потребители – хора с увреждания, включително и с тежки увреждания.

Услугите, които ще се предоставят са част от дейностите по проекта „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Те се разкриват съгласно разработените и утвърдени Карти на услугите за подкрепа в общността и на резидентните услуги към Плана за действие за периода 2018-2021 г. в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.