Новите съдебни заседатели в Окръжен съд – Русе положиха клетва 

0

Новите съдебни заседатели към Окръжен съд – Русе за мандат 2020-2023 година положиха клетва днес.

Церемонията се състоя в Мраморната зала на Съдебната палата в града. Пред Общото събрание на съдиите те се заклеха да прилагат точно Конституцията и законите на Република България, да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъдат безпристрастни, справедливи и да пазят тайната на съвещанието. И.ф. председателат на съда г-жа Анета Георгиева ги приветства и ги призова да осъзнаят високата отговорност на това, в което се заклеха. След ритуала за полагане на клетвата всички заседатели подписаха клетвени листове.

Веднага след това съдия Александър Иванов, който е преминал курс за обучител към НИП, им проведе начално обучение, запознавайки ги с основите на наказателното право и процес, ролята им при разглеждането на делата и специалните разпоредби на ЗСВ и НПК. Заседателите научиха, че имат равни права и задължения със съдиите, както и в кои случаи следва да се отведат от разглеждането на конкретно дело. Със съдействието на административния секретар госпожа Тонка Филипова и системния администратор господин Георги Георгиев бе направена демонстрация на системата за случайно разпределение на съдебните заседатели, като бяха определени такива за делата, насрочени за 10.01.2020 и 13.01.2020 г. До преразпределение не се стигна, тъй като избраните потвърдиха ангажимента и така вече са утвърдени първите за 2020 година съдебни състави по наказателни от общ характер дела.