„Оберьостерайхише Биодизел“ изгражда втора линия в Русе

0

В ход е изграждането на втора производствена линия в завода на „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД.

Това съобщи управителят на предприятието Светлана Пърлева. Той ще бъде разположен на същия терен, където е първият завод, в рамките на Индустриална зона „Тегра“ и се изгражда със собствени средства. Новата производствена линия ще увеличи двойно производството на биодизел в предприятието – 200 000 тона годишно, а  фармацевтичният глицерин се предвижда в количество  30 000 тона годишно.

На този етап „Оберьостерайхише Биодизел България“ произвежда 100 000  тона годишно биодизел и 10 000 тона фармацевтичен глицерин. Най-голямо количество биодизел е бил реализиран през месец октомври 2019 година  – 9045 тона.

Всички производства са щадящи околната среда, което е важно за бъдещото развитие на завода. Цялата производствена дейност е регламентирана с комплексно разрешително, издадено от МОСВ.

Предстои изграждане на инсталация за производство на биодизел и фармацевтичен глицерин по технология на Десмет, оборудвана с нова пречиствателна станция за отпадни води. Предвижда се и разширение на резервоарното стопанство. Общо в завода се трудят 55 човека на постоянни трудови договори. Със стартирането на втората производствена линия ще се открият 12 нови работни места.