Областната администрация на Русе – сред най-учещите в страната

0
89
Областната администрация на Русе

Областната администрация на Русе е отличена като една от администрациите, показали най-високи резултати като учещи организации през настоящата година.

В рейтинга на учещите администрации за 2018 г., изготвен от Института по публична администрация, Областна администрация – Русе се класира на второ място сред участвалите областни управи и на трето място сред общо включилите се 49 централни и териториални администрации.

Постигнатият общ резултат на Областната управа е 86 точки, което е с повече от 10 точки над средното равнище спрямо международния стандарт за самооценка чрез въпросника „Учаща ли е Вашата организация?“. Единствената областна администрация, която е пред Русе, е Ямбол, като разликата е само от 1 точка. По показателя „процеси на учене“ Областна администрация – Русе заема първо място сред областните управи, а относно лидерския стил, който стимулира учението, Областната управа в Русе достига до 89 точки.

Наградата, плакет за постигнатите високи резултати, получи областният управител Галин Григоров. Той изрази надежда, че Областна администрация – Русе ще продължи да оправдава очакванията на жителите на региона и ще се развива в съответствие с европейските и световни тенденции, което ще допринесе за утвърждаването на администрацията като модерна и водена от желанието за непрекъснато усъвършенстване в полза на гражданите.