Облекчават условията за кандидатстване за социално жилище в Русе

0

Община Русе предлага нови, по-леки изисквания при кандидатстване за социални жилища.

Това става ясно от докладна записка, внесена в Общинския съвет. В нея Общината предлага две облекчения. Досега право да кандидатстват имаха семейства, чиито доходи на член от семейството са гарантирания минимален доход за страната, или 4 пъти  по 75 лв., което е било  300 лв. На база на промените в страната обаче – повишаване ръста на пенсии, осъвременяване на минималния праг на бедност, социалната комисия в Общинския съвет е преценила да направи осъвременяване на това изискване и да даде възможност на повече хора да кандидатстват за услугата.

Предлага се критерий за доходите да е линията на бедност, определена за страната за съответната година. За 2021 г. тя е 369 лв., а за 2022 год.  –  413 лв.

Критерият за притежание на автомобил също се предлага да бъде облекчен, като се допусне семействата да притежават 1 МПС, което да е с дата първа регистрация над 10 години преди подаване на заявлението.

зарядни станции за електромобили