Обновена лаборатория за студентите от инженерните факултети на РУ

1
52

5 изцяло обновени работни места, оборудвани с дарение на фирма „МОНБАТ“ АД дават възможност за фронтално обучение на студенти от четирите инженерни факултета на Русенския университет. Лабораторията по теоретична електротехника към катедра “Теоретична и измервателна електротехника”, факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ беше открита от ректора, проф. Велизара Пенчева, председателя на Общото събрание на университета, чл.-кор. проф. Христо Белоев и прокуриста на „МОНБАТ“ АД, Петър Христов, в присъствието на на академичното ръководство на университета, екипът на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“, преподаватели и студенти.

Съвременни цифрови функционални генератори и цифрови осцилоскопи дават възможност за обучение по дисциплините “Теоретична електротехника”, „Електротехника и електроника“ и др. Стойността на дарението е около 5500 лева, каза доц. Борис Евстатиев.

1 коментар

  1. Е, това наистина е добра новина.
    Най-накрая ще се научат какво е съпротивление и какво е мощност.