Обновяват булевардите „Липник“ и „Трети март“, Галерията и Пантеона по Програмата за трасгранично сътрудничество

0
53
Пантеона на възрожденците

Четири знакови инфраструктурни проекта на Община Русе са одобрени за финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България, съобщиха от общинската администрация.

Това са  булевардите „Липник“ и „Трети март“, Художествената галерия и Пантеонът на възрожденците. Общата стойност на четирите проекта възлиза на 33 милиона лева, а партньори от румънска страна са администрациите на Община Гюргево и Окръжен съвет – Гюргево. Проектите ще стартират поетапно и реализацията им трябва да приключи до 2022 година.

С близо 28 милиона лева ще бъдат рехабилитирани булевардите „Липник“ и „Трети март“. В рамките на проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“ се предвижда реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „Трети март”, в т.ч. и ремонт и усилване конструкцията на мост при пътен възел „Сарая”. Целта е подобряване на транспортните връзки на централна градска част със Западна промишлена зона, а оттам и с част от коридор 9 на TEN-T мрежата; подобряване транспортно-експлоатационните качества на обектите и осигуряване на съвременни и по-добри условия за транспорт. По проекта се  предвижда още изготвяне на обща стратегия за безопасност на движението в трансграничния регион и провеждане на съвместна кампания по темата.

В рамките на проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“ ще бъдат ремонтиран и модернизиран бул. „Липник” по цялата му дължина, като предстои да бъдат рехабилитирани пътната настилка и тротоарите, ще бъде положена нова пътна маркировка и вертикална сигнализация. Това ще допринесе за улесняване на достъпа на гр. Русе до TEN-T мрежата, както и за повишаване комфорта при пътуване и намаляване броя на пътно-транспортните произшествия.

Близо 2,8 млн.лв. са за рехабилитация на сградата на Пантеона на възрожденците, както и за снабдяването му с модерна мултимедийна техника. Проектът включва още създаване на интегриран туристически маршрут, каталог и уебсайт, които да представят значими културни забележителности в Еврорегион Русе-Гюргево. Също така ще бъдат създадени общ план за управление на културното наследство в трансграничния регион, обща маркетингова стратегия и съвместна информационна кампания.

Сградата на Художествената галерия също предстои да бъде изцяло ремонтирана. Проект „Валоризация на общото местно и европейско нематериално наследство чрез културни пространства“ на стойност 2 753 814 лв. предвижда създаването на интегрирани туристически продукти, сред които трансгранични културни събития за пресъздаване на традиции и обичаи, въвеждане на интегриран туристически маршрут, съвместно проучване на общото нематериално културно наследство в региона и др.

Реализирането на тези проекти ще допринесе за изпълнението на стратегията на Община Русе за цялостно модернизиране на транспортната и културно-туристическата инфраструктура в града.