Оборудваха горските стопанства с нова техника

0

Пет нови високопроходими автомобили за гасене на горски пожари попълниха състава на Северноцентралното държавно предприятие, съобщиха от там.

Така вече всяко едно от шестнадесетте държавни горски и ловни стопанства в бластите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград разполага с автомобил за първоначална атака на горските пожари. Автомобилите са оборудвани с инсталация за пожарогасене, която включва помпи за високо налягане, съд за вода с обем 420 л., маркучи и пистолет. Новите пет попълнения са предназначени за нуждите на горските стопанства „Буйновци“, „Плачковци“, „Свищов“, „Дунав“ и „Тутракан“. Според горските стражари, тези автомобили са изключително важни за потушаването на възникналите пожари в горите, а високата им проходимост гарантира достъпа до всякакви терени и условия.

От СЦДП уточняват, че през 2021 година в обхвата на предприятието са възникнали общо 7 горски пожари, които са засегнали площ от 192 дка. На първа линия в борбата със стихията са били 51 служители на предприятието, като важна роля са изиграли именно наличните високопроходими автомобили за гасене на горски пожари.

През 2022 г. предприятието планира изграждане на нови приблизително 118 000 линейни метра минерализовани ивици, поддръжка на 33 670 л. м. лесокултурни прегради, 3 090 л. м. бариерни прегради, оборудване и дооборудване на противопожарни депа и др.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили