Оборудват с газ-анализатор депото за отпадъци в Бяла

0

Депото за отпадъци в Бяла ще бъде оборудвано с газ анализатор , способен да измерва всички видове отделени газове от шестте кладенци за биогаз.

Уредът ще е в състояние да засича едновременно концентрацията на метан, въглероден диоксид, сероводород, водород и кислород, като има и опция за добавяне на допълнителни показатели. Ще бъде закупен и самосвал, който ще се използва за извозване на вече разделените отпадъци, като автомобилът ще се използва и за други нужди на сметището. Закупуването на подобна техника се налага поради честите повреди на машините, тъй като за тази цел депото към момента разполага с един стар „ЗИЛ“ от преди повече от 30 години. Има идея специализираният контейнеровоз „ИВЕКО“ да се използва от всички общини по график в събота и неделя, за да разставя контейнери за зелени биоразградими отпадъци, т.е. става дума най-вече за зелени тревни маси.

Ще се строи и бетонна стена под формата на буква „П“ под ситото за компост. Към момента няма възможност да се пресява готовият компост, тъй като с наличните товарачи – фадроми няма как да се товарят фракциите за депониране след пресяване. Тази дейност ще струва малко над 12 000 лева с ДДС, като е важно да се отбележи, че парите по всички посочени дейности не са допълнително отпуснати от бюджета на общината, а са от продажбата на сортирани отпадъци на търг. Говорим предимно за пластмасови бутилки, черни и цветни метали и хартия.

зарядни станции за електромобили