Образователен център ще подготвя кадри за туризма, индустрията, земеделието и търговията в Русе

0
111
Образователен център ще подготвя кадри за туризма

Образователен център ще подготвя кадри за туризма, индустрията, земеделието и търговията, съобщиха от Българо-румънската търговско-промишлена палата. Центърът вече е получил лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение. Той ще предлага курсове по 17 специалности в сферата на туризма, индустрията, земеделието и търговията.

В хода на подготовката за лицензиране БРТПП направи една серия от краткосрочни обучения по ключови компетентности по програмите, които в бъдеще се предлагат от новия център – комуникации и предприемачество. В трите безплатни обучения през октомври в хотел „Дунав“ се включиха над 45 души търсещи работа или желаещи да променят кариерното си развитие.

Като организация в подкрепа на българския и румънския бизнес БРТПП ще ориентира своите обучения предимно към работодателите, които предоставят възможности за професионално израстване на своите служители. Но това не изключва индивидуалните участници, за които БРТПП също предвижда образователни форми.

По предварителни наблюдения най-голям интерес има към курсовете по румънски език, които Палата започна да организира от тази година. В бъдеще курсовете ще бъдат оповестявани чрез сайта на Палатата brcci.eu и сайта на Агенция „Виза“ jobsvisa.eu.

Новият лицензиран център за професионално обучение се създава в рамките на проект „ВИЗА – Агенция за трансгранична трудова мобилност“, финансиран от Програма Интеррег V-A Румъния – България, който се изпълнява от Българо-румънска търговско-промишлена палата с партньор Асоциация за устойчиво развитие Слатина.