Обществена трапезария отваря врати в Силистра

0
740
втора обществена трапезария

Предвидени са над 53 хиляди лева по договор на Силистренската община с фонд „Социална закрила“ към МТСП.
Храната ще се приготвя в Домашния социален патронаж и ще се предоставя в Центъра за временно настаняване в Силистра. В менюто са включени супа, основно ястие и хляб.
Повече от 21 хиляди лева са осигурени чрез фонд „Социална закрила“ на МТСП и за реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за Център за настаняване от семеен тип за деца.