Канят русенци на обсъждане на проекта на Програмата за качеството на атмосферния въздух над града

0
Огнища в съседна Румъния

Обществено обсъждане на проекта на предварителния вариант на „Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г.“ ще се проведе на 30 юни от 17 часа в зала „Св. Георги“, съобщават от общинската администрация.

Основната цел на програмата е да се идентифицират и планират най-подходящите за местните  условия  и  същевременно  ефективни мерки за подобряване качеството  на  атмосферния  въздух,  които да доведат  до  постигане и поддържане  на определените  в  европейското  и  националното  законодателство  норми  за опазване  на човешкото  здраве.

Програмата се разработва само за фините прахови частици с описания размер и тя касае правомощията на местната власт, съгласно действащото законодателство.

Документът е достъпен на четири части тук.

Становища, мнения и коментари по него могат да бъдат изпращани писмено до 1 юли:

  • на хартиен носител до адрес гр. Русе, пл. „Свобода“ №6

на вниманието на: г-н Димитър Недев – зам.-кмет на Община Русе;

относно: Проект на предварителен вариант на „Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г.“;

относно: Проект на предварителен вариант на „Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г.“.

Обсъждането може да бъде следено в реално време ТУК.