Община Русе иска регламент за работа с доброволци

0

Държавата да разработи регламент за работа с доброволци. За това настоява кметът на Русе Пенчо Милков в писмо до премиера Кирил Петков.

Целта е той да бъде наложен с постановление на Министерския съвет и да послужи за основа на Закон за доброволчеството, какъвто в момента липсва в България.

Писмото е предизвикано от непрекъснатия приток от украински бежанци, както и от пандемията от коронавирус, в овладяването на които наред с местните власти се включиха активно граждани и НПО от Русе.

В писмото си кметът настоява да бъдат уредени следните права и задължения:

-подбор, оценка на качествата и обучения на доброволците;

-начин на регистриране и отчет на труда им;

-отговорности на организацията, от чието име лицата полагат доброволчески труд;

-финансиране и свързаната с него отчетност за покриване на разходите за транспорт, храна, застраховки и т.н.

Освен острата необходимост от регламентиране дейността на българските доброволци,  кметът е категоричен, че е необходимо приемането и на Закон за управление при кризи. В момента такива разпоредби се съдържат в една от главите на Закона за защита при бедствия, който разглежда единствено кризите с природен характер, но не и военнополитическите и вътрешнополитическите.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили