Община Русе осъдена за половин милион лева, прекрояват инвестиционната програма

0

Община Русе ще ограничи инвестиционната си програма в някои направления, стана ясно по време на заседанието на Общинския съвет.

Причината е, че Община Русе е осъдена от Великотърновски апелативен съд да заплати парично задължение в полза на фирма „ЕЛ“ ООД , което възлиза на сумата 493 725 лв. Доброволният срок за изплащане на сумата е двуседмичен. Това ще наложи ограничаване на някои от дейностите по благоустрояване около жилищните блокове, на транспортните субсидии и др.

Въпреки неприятния шок, наложен от непредвидения разход, ще бъде закупена нова пералня, предназначена за социалните услуги в града, ще бъдат свързани с отоплителната инсталация физкултурния салон в бившата професионална гимназия по зърнопроизводство „Проф. Асен Златаров“ и дома за пълнолетни лица „Приста“. Ще бъде въведена и нова географска система, чиято цел е да има възможност да се разглежда и да се извлича информация за всички дигитално представени реални обекти на територията на града.