Община Русе подпомага със заем етажните собствености за санирането

0

Община Русе да осигури заемообразно средства в размер до 1 000 000 лева  на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост за саниране на сградите.

Това предлага кметът Пенчо Милков в докладна записка до Общинския съвет. Средствата ще се използват за изготвяне на технически паспорти на сградите по чл.169, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ и за обследване за енергийна ефективност на съответната сграда.

Максималният размер на заемите ще бъде до определения в представената оферта/договор размер, но не повече от максималната референтна стойност на разхода за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики на сградата.

Средствата, които ще отпусне Община Русе с настоящото решение, ще бъдат възстановявани от финансирането по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ по Национален план за възстановяване и устойчивост. В случай, че кандидатстващата сграда не бъде одобрена за финансиране по процедурата, получените средства следва да бъдат върнати на Община Русе в срок до 12 месеца от влизане в сила на решението за отказ от финансиране.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук