Община Русе продава дела си в „Сплендид“

0

Община Русе  ще продава дяловото си участие в капитала на „Сплендид” АД. Това става ясно от докладна записка на кмета Пенчо Милков до Общинския съвет, в която се предлага Общината да продаде притежаваните 101 940 броя поименни акции с право на глас от капитала на дружеството. Като причина се посочва, заявеното от собственика на другите 50% от капитала е „Финансова компания (ФИН КО)“ да продаде притежавания пакет акции и предприетите от дружеството действия по продажба на акционерното си участие в „Сплендид“ АД на трето заинтересовано лице.

Закупуването на акциите на „Финансова компания“ АД не е сред приоритетите на Община Русе през 2021 г., с оглед на сегашната извънредната ситуация, породена от COVID-19  и необходимостта от заделяне на значителен финансов ресурс в общинския бюджет, дори и при разсрочено заплащане на пакета акции, пише в докладната си кметът. В тази връзка, според него, Община Русе следва да откаже закупуването на пакета акции на „Финансова компания“ АД, като не възразява акциите да бъдат продадени на трето лице купувач, както и че Община Русе също може да прекрати участието си в „Сплендид“ АД, като стартира процедура по продажба на своите акции по реда на ЗПСК.

В тази връзка кметът предлага на Общинския съвет да даде съгласие за допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2021 г  с пакета акции от „Сплендид“ АД, собственост на Общината, както и за отриване на процедура за приватизация на участието на Община Русе в капитала на дружеството.

Изработка на сайтове, СЕО оптимизация, реклами в интернет
зарядни станции за електромобили