Община Русе с нов опит да продаде дела си в х. „Сплендид“

0

Община Русе да продаде дяловото си участие в акционерното дружество „Сплендид“ АД.

Това предлага в докладна записка до общинския съвет кметът на общината Пенчо Милков. В момента общината притежава 50% от акциите в дружеството, останалите 50 процента са собственост на „ИЗОМА РУСЕ“ ЕООД, която експлоатира комплекса. Очаква се тя да придобие акциите и да стане едноличен собственик на капитала.

Продажбата на акциите е включена в Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. Пазарната стойност на 1 акция е определена на 9,29 лева, очакваният приход от продажбата на101 940 броя поименни акции, притежавани от общината, е малко под 1 млн.лв.

Предлага се търгът да се проведе на 23-ия работен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”, в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. „Свобода“ №6. Стъпката на наддаване е определена на 20 000 лв., депозитът за участие – 50 000 лв. При непровеждане на търга ще се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия

Подобен търг беше обявен и в началото на миналата година. Той обаче не се проведе.

зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук