Община Русе: Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират при домоуправителите

0

Собствениците на кучета в сграда с обща етажна собственост са длъжни да ги регистрират при домоуправителите.

За това напомнят от общинската администрация. От там допълват, че домоуправителите на входовете на сгради, които са в режим на етажна собственост, че са длъжни да подадат информация за притежаване и отглеждане на домашни кучета в жилищата във всеки вход съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 1, т. 9 от Закона за управление на етажната собственост – ЗУЕС.

В изпълнение на законовите изисквания в най-кратки срокове всеки управител на етажна собственост на територията на община Русе е длъжен да подаде информация в Общинска администрация-Русе за броя на вписаните в книгата на етажната собственост домашни любимци – кучета.

Изискванията за начина на водене на книгата на етажната собственост са разписани в чл. 7, ал. 1 и ал. 6 ЗУЕС, съгласно които  „Книга на етажната собственост се създава, съхранява и поддържа във всяка сграда или вход в режим на етажна собственост“, „В отделно обособено поле на книгата на етажната собственост всеки собственик, ползвател или обитател вписва притежаваните или взетите за отглеждане животни, които се извеждат на обществени места, а за кучета – и номера на ветеринарномедицинския паспорт“.

Напомняме, че за неизпълнение на задълженията по този закон, на домоуправителите се налагат санкции, предвидени в административно-наказателната разпоредба на чл. 56, ал. 1 от ЗУЕС, а именно: „Член на управителния съвет (управител), член на контролен съвет (контрольор), който наруши или не изпълни задълженията си по този закон , ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.“

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук