Община Русе тегли 8 млн. лв. кредит за тролейбуси

0

Община Русе иска съгласието на общинските съветници за теглене на краткосрочен заем от 8,1 млн.л в. за закупуване на 15 тролейбуса.

Това става ясно от докладна записка на кмета Пенчо Милков до Общинския съвет. Това се налага от необходимостта от значителен финансов ресурс за изпълнение на дейностите по доставка на електрически превозни средства по ОП „Околна среда“, проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе.

Към настоящия момент Община Русе е доставила 20 електробуса, 20 зарядни станции – бавни и 4 броя бързи, на обща стойност от безвъзмездна финансова помощ в размер на 21 960 000 лв. В ход е обществена поръчка за закупуване на 15 броя тролейбуси, за които е необходимо да се осигури финансов ресурс за окончателно плащане. Прогнозната стойност за доставка на тролейбусите е 14 250 000 лв. без ДДС. За окончателните разплащания по проекта ще са необходими заемни средства в размер на 8 120 000 лв.

За да се осигурят тези средства, Община Русе предлага да се възползва от облекчението, което се съдържа в чл.19а от Закона за общинския дълг, и да кандидатства за финансиране от Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД.

Сключването на договора с фонда ще бъде стартирано след сключване на договора за доставка на тролейбусите. Покриването на главницата на дълга ще бъде осъществено след верифициране на сумите, платени на изпълнителите, и искане за възстановяване на изразходени средства от Управляващия орган.

Срокът на погасяване ще бъде до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. Източници за погасяване на главницата ще бъдат плащанията от  Управляващия орган, от възстановено ДДС по проекта и/или от собствени бюджетни средства.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук