Община Русе удължава договора за наем с Руското консулство

0

Община Русе да удължи с 10 години срока на договора за отдаване под наем сградите и терена, ползвани от Генерално консулство на Русия в града.

Това предлага кметът на общината Пенчо Милков в докладна записка до Общинския съвет. Договорните отношения между Община Русе и Консулството изтичат на 30.12.2021 г. и е необходимо да бъде сключен нов договор за наем с оглед запазване добрите дипломатически отношения между Република България и Руската Федерация, както и предоставяне на възможност на Генерално консулство на Русия в гр. Русе да продължи да осъществява дейността си на територията на гр. Русе.