Общината в Русе прекратила поръчката за доставка на тролейбуси

0
Две бързи и 10 обиколни линии

Малко след като официално обяви, че всичко около поръчката е законно, Община Русе е прекратила обществената поръчка за доставката на тролейбуси, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България и прогнозна стойност: 14 250 000 лв. без ДДС.

Община Русе: Oбществената поръчка е законосъобразна

Това сочат данните от сайта за електронни обществени поръчки. Обявлението е качено в 10:59 часа на 25 февруари.

Според решението, назначеният одитен доклад и становището на техническият експерт откриват нередности при провеждането на обществената поръчка. В техническите спецификации е заложено оборудване (LED осветително тяло и система за АДВ), което не може да се счете за абсолютно необходимо като оборудване за тролейбус. Изисканото допълнително оборудване не отговаря на чл.48,ал.3 от ЗОП, тълкува се като ограничаващо условие и води до нарушаване на чл.49,ал.1 от ЗОП.

Посочено е, че след анализ на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции по реда на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, е налице реална опасност Община Русе да бъде санкционирана със сумата до 3 652 500 лева.

Решението подлежи на обжалване пред КЗК в десетдневен срок.

Питат кмета на Русе има ли далавера при доставката на новите тролейбуси

След получаването на анонимен сигнал и поради повишения обществен интерес по темата кметът Пенчо Милков назначи проверка по случая, като на свой ред изготви Сигнал за нередност. Потърсено бе експертно становище на специалист от Русенския университет. Независими одитори изготвиха доклад въз основа на подробната информация. Според становището на специалиста по транспортна техника и доклада на независимите одитори всеки елемент от техническата спецификация може да бъде повод за дискриминация, допълниха от Община Русе.

Съветник от БСП: Няма скандал с доставката на тролейбусите, всичко е законно

Въпреки липсата на официалност на разпространения сигнал, възложителят на поръчката -Общински автотранспорт Русе, е пристъпил към нейното прекратяване.