„Общински транспорт“ в Русе иска заем, ще купува употребявани тролеи

0

След провала, заради съмнения за корупционни схеми, на доставката на тролейбуси с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет, ОП „Общински транспорт“ в Русе ще се опита, с помощта на Общината, да осъвремени подвижния си състав със собствени средства.

Общината в Русе прекратила поръчката за доставка на тролейбуси

Това става ясно от докладна записка на кмета на общината Пенчо Милков до Общинския съвет. С нея се предлага Общината да отпусне на предприятието заем в размер на 540 000 лв., с които то да закупи 12 броя употребявани тролейбуси.

Срокът за връщане на заема е края на 2024 г., лихвата, която предприятието ще плаща е 1,24%.

Към настоящият момент, поради незавидното си финансово състояние „Общински транспорт“ не може да осигури финансирането на планираните инвестиции за закупуване на първата партида тролейбуси, става ясно от съдържанието на докладната. Търговското дружество приключва първото тримесечие на 2021 г. със загуба в размер на 25 хил. лева. През 2022 г. „Общински транспорт“ планира да закупи още 8 бр. употребявани тролейбуси, за които ще са му необходими още 360 000 лв.

зарядни станции за електромобили