Обучаващите се медицински сестри и акушерки в Русенския университет предлагат помощ на гражданите на Русе

0
270

Обучаващите се медицински сестри от втори, трети и четвърти курс, и акушерки от четвърти курс в Русенския университет,  предлагат своята  подкрепа и помощ на гражданите на град Русе, съобщават от висшето училище. В рамките на своята компетентност и под контрол на преподавател, студентите ще консултират, обучават и дават професионални съвети на пациенти и техните близки.  По настоящем формата на обучение е дистанционна и въпреки  големия обем от задачи, онлайн лекции и самостоятелни форми на обучение, студентите заявяват своята професионална готовност в подкрепа на здравните работници и обществото.

Консултиращата и обучаваща дейност ще се предоставя по график от домовете и лични им телефони. Преподавателите ще бъдат на разположение  на студентите всеки ден от 9-21ч.

Дейностите, които ще бъдат осъществявани са съобразени с: Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. За професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно, Издадена от министъра на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г.

 

Кансултираща и обучаващи дейности на студентите от специалност „медицинска сестра“

Промоция, профилактика и консултиране на пациенти с хронични заболявания и техните близки:

 • обучение за правилно измерване на артериалното налягане;
 • указания за работа с глюкомер и инсулинова писалка;
 • обучение на пациенти и близките им за точно приемане на предписаните от лекар лекарства в дома;
 • консултиране и обучение на пациенти и техните близки за осъществяване на хигиенни грижи на болни, които не могат да са обслужват сами;
 • профилактика от възникване на декубитални рани;
 • консултиране и обучение за правилно дозиране и прилагане на инсулин и хепарин;
 • обучение и съвети за предотвратяване и самоконтрол на състояния на хипо и хипергликемия;
 • предоставяне на съвети за лечебно хранене.

 

Консултиране и обучение за осъществяване на превенция на коронавирус в дома:

 • указания за правилно измерване на температура;
 • носене на маски;
 • правила за хигиенно измиване на ръцете;
 • дезинфекция.

 

Професионални съвети и здравна информация, която студентите от специалност „Акушерка“ може да предостави:

 • указания за правилно измерване на соматични показатели – телесна температура, артериално налягане;
 • указания за вземане на материал за клинико-лабораторни изследвания;
 • указания за извършване на уринарен тест за бременност;
 • съвети за рисковите фактори на здравето; съвети за използване на лични предпазни средства в извънредна ситуация;
 • здравна информация за симптомите на заболявания, които са рискови за бременността;
 • здравни съвети при протичане на нормална бременност – промени в организма на жената; изчисляване на вероятен термин за раждане;
 • здравни съвети за отглеждане на новородено, включително за хранене, хигиена, тоалет, имунизации; съвети за обработка на пъпния остатък;
 • здравни съвети за техника на кърмене и поддържане на лактацията;
 • съвети за хигиенно-диетичен режим на бременни и родилки;
 • здравни съветикъм гинекологично болни жени;
 • съвети за полагане на грижи и наблюдение в пуерпериума, включително за инволуция на матката;
 • съвети за предоперативни и следоперативни грижи за жената;
 • съвети към жени за самоизследване на млечни жлези.

 

График на преподавателите на разположение на студентите от катедра

„Здравни грижи“

Преподаватели:

Специалност

Медицинска сестра

 

   от 9 до 21ч.

Преподаватели:

Специалност 

Акушерка от

9 до 21ч. от 23-29.03.2020

доц. Д. Георгиева  088978910023.03.2020г.

28.03.2020г.

проф. И. Сербезова
доц. Д. Константинова-

0888520021

24.03.2020г.

27.03.2020г.

гл.ас Цвета Христова дп
гл.ас. Грета Колева дзг- 088251717325.03.2020г.

29.03.2020г.

 
гл.ас Иринка Христова дзг-

0884582733

26.03.2020г.

 

 

 

График на студенти от специалност „Медицинска сестра“ за период от 23-29.2020г.

дата9-12ч12-15ч15-18ч.18-21ч.
23.03.2020г.

понеделник

Виктория Айкова

Тел:0898306673

Даниела Ковачева

Тел:0885089989

Василена Василева

Тел:0884767878

Зехра Нури

Тел: 0876553866

24.03.2020г.

вторник

Мелис Хюсеин

Тел: 0895678322

Надежда Първанова

Тел: 0896939726

Мая Николаева

Тел: 0896882470

Невяна Парашкевова Тел:0889904442
25.03.2020г.

сряда

Несрин Танерова

Тел: 0894269691

Гюлбен Ахмед

тел: 0894047088

 

Ерай Назиф

Тел: 0888122486

Габриела Емилова

Тел: 0893888722

26.03.2020г.

четвъртък

Стела  Минчева  Тел: 0893411006

 

Кристина Мариянова

Тел: 0876134124

Симона Неделчева

Тел: 0899989014

Мелиса Вадет Тел:0885863769

 

27.03.2020г.

петък

Йоана Даниелова

Тел: 0877739181

Джансу Хамдиева

Тел: 0895497442

Ана-Мария Младенова

Тел: 0884294689

Йоана Генчева Тел:0895816225

 

28.03.2020г.

събота

Яница Коева Тел: 0988313174Несрин Мутафова

тел: 0883309005

Гюлбен Йосифова

Тел:089931868

Виктория Айкова

Тел:0898306673

29.03.2020г.

неделя

Ирина Тодорова

Тел: 0878874855

 

Шукран Сюлейман Тел:0894482250Жулвен Хебибова

Тел: 0876512428

 

Надежда Пенева  Тел: 0885053255

 

 

График на студенти от специалност „Акушерка“ за период от 25-29.03.20г.

дата9-12ч12-15ч15-18ч.18-21ч.
23.03.2020г.

понеделник

Яна Димитрова

0988313 196

Дидем Илмазова

0893 463 009

 

Антоанета Дончева

0895 373 607

Силвия Сидорова

0896 189 567

 

24.03.2020г.

вторник

Яна Димитрова

0988 313196

Даяна Хаджинедева

0877 269 945

Венцислава Илиянова

0885 818 700

Антоанета Дончева

0895 373 607

25.03.2020г.

сряда

Назан Терзи

0896 285 491

Йоанна Янакиева

0877 944 407

Кадер Кудрет

0894 734 776

Андрияна Стоянова

0893 212 738

26.03.2020г.

четвъртък

Айлин Сюлейманова

0899 257 704

Гьонюл Рефкъ

0893 375 468

Сонгюл Мехмедова

0897 347 734

Венцислава Илиянова

0885 818 700

27.03.2020г.

петък

Радостина Николова

0898 535 328

Гьонюл Рефкъ

0893 375 468

Даниела Лютакова

0886 860 223

Дидем Илмазова

 

0893 463 009

28.03.2020г.

събота

Айлин Сюлейманова

0899 257 704

Сонгюл Мехмедова

0897 347 734

Кадер

Кудрет

0894 734 776

Виктория Тодорова

0889 416 655

29.03.2020г.

неделя

Радостина Николова

0898 535 328

Назан

Терзи

0896 285 491

Сибел

Хюсеин

0895 608 334

Виктория Тодорова

0889 416 655